taxatie.hypotheek-actueel.nl
Financiële informatie, links en rekenmodules
donderdag 30 mei 2024

De Financïële Makelaar beloont ontwoekeren met iPad

Serviceprovider De Financiële Makelaar (DFM) geeft gratis een New iPad aan aangesloten adviseurs voor elke € 250.000 die ze weten onder te brengen in de fondsen van Today's Tomorrow. DFM biedt namens Today's de producten Mijn beleggingsgiro.nl en Mijn lijfrenterekening.nl aan voor adviseurs die hun klanten willen helpen met hersteladvies bij beleggingsverzekeringen. De actie loopt tot 1 januari 2013.

De Financiële Makelaar helpt intermediair met hersteladvies

Inkooporganisatie De Financiële Makelaar (DFM) gaat aangesloten kantoren hulp bieden bij het invullen van het hersteladvies voor beleggingsverzekeringen. Vanaf deze week neemt de AFM op ondermeer dit onderwerp een selfassessment af bij tussenpersonen. Hierbij moeten klanten aangeven of ze al (gratis) hersteladvies hebben gegeven en wanneer ze dat voor al hun klanten hebben gedaan. Voor veel kantoren is dit volgens DFM geen haalbare kaart. 

Woningdebat VBO Makelaar: breed draagvlak voor maatwerk hypotheken

Een dag voor de verkiezingen stond het congres van brancheorganisatie VBO Makelaar in het teken van hervorming van de woningmarkt. Ruim 800 makelaars debatteerden aan de hand van drie stellingen met (kandidaat) Tweede Kamerleden van VVD, SP, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en de bedenkers van het woningplan Wonen 4.0. Belangrijkste conclusie: banken moeten weer de ruimte krijgen om maatwerk te leveren bij het verstrekken van hypotheken. De politiek heeft bij het opstellen van strengere kredietregels te veel de banken en te weinig de woningmarkt in het vizier gehad. Ook moet nog eens goed worden gekeken naar de BTW-verhoging naar 21% voor nieuwbouwwoningen. Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW, leidde het debat in. Hij benadrukte dat banken weer de ruimte moeten krijgen om maatwerk te leveren bij de hypotheekverstrekking. Pensioenfondsen kunnen een belangrijke - maar vrijwillige - rol spelen bij de financiering door in de Nederlandse hypotheekmarkt te beleggen. Dat het gebrek aan maatwerk voor de makelaars - en dus de consument - in de dagelijkse praktijk een groot probleem is, bleek uit de felle reacties uit de zaal op de stelling dat `starters van banken meer financieringsmogelijkheden moeten krijgen'. Directeur VBO Makelaar, Hans van der Ploeg: "In de dagelijkse praktijk blijkt dat er geen ruimte is voor maatwerk en banken niet naar inkomens- en toekomstperspectief kijken. Dat is een belangrijke oorzaak van het op slot zitten van de woningmarkt." Prof. dr. Boelhouwer van OTB TU Delft viel hem bij door te stellen dat de politiek verantwoordelijk is voor de strenge regels in de Gedragscode Hypothecaire Financiering en de gevolgen daarvan voor de woningmarkt. De AFM volgt deze regels op microniveau tot achter de punt komma op, waardoor banken geen of nauwelijks beweegruimte hebben. De heer Knops (CDA) stelde dat de politiek in haar drang om de banken te reguleren wellicht te weinig oog heeft gehad voor de gevolgen op de woningmarkt. BTW-verhoging nieuwbouwwoningen Ook de BTW-verhoging voor nieuwbouwwoningen naar 21% werpt volgens de makelaars en woningmarktspecialisten een extra belemmering op voor het goed functioneren van de woningmarkt. Het argument van de heer Jansen (SP) dat een verlaging van de BTW in de bouw niet is toegestaan volgens Europese regelgeving, werd betwist door de heer Boelhouwer. Die laatste verwees naar Belgie waar een BTW-verlaging is ingezet om de woningmarkt te stimuleren. Mevrouw De Boer was ontvankelijk voor het argument dat een BTW-verhoging de woningmarkt extra zou kunnen schaden en beloofde deze maatregel in haar partij te bespreken. Exit-poll Het debat werd afgesloten met een exit-poll. Zoals verwacht kiest bijna 60% van de aanwezige makelaars morgen voor de VVD. D66 was met bijna 13% op afstand tweede, gevolgd door het CDA en de PvdA.

Voor u geselecteerd uit de media:
Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
De Gouden Aankooptips! Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning