taxatie.hypotheek-actueel.nl
Financiƫle informatie, links en rekenmodules
donderdag 30 mei 2024

Verdeelde cijfers Delta Lloyd

Delta Lloyd boekte een tegenvallende winst. Ook de solvabiliteit ontwikkelde zich slechter dan was verwacht. Daarentegen groeide het eigen vermogen sterk.

Delta Lloyd is met verdeelde cijfers over het eerste halfjaar gekomen. Het winstcijfer en de solvabiliteitsratio waren tegenvallend, terwijl de stijging van het eigen vermogen beter was dan verwacht. Delta Lloyd boekte een stijging van de nettowinst op jaarbasis van 5 procent tot 167 miljoen euro bij een groei van het bruto-premie inkomen van 2.767 miljoen euro tot 2.892 miljoen euro. Analisten geraadpleegd door ABM Financial News hadden een nettowinst van 176 miljoen euro verwacht. Het IFRS-resultaat na belastingen en derden liep sterk op tot 767 miljoen euro van 211 miljoen euro. Delta Lloyd keert een interim dividend uit van 0,40 euro per aandeel. Aandeelhouders kunnen kiezen tussen of een uitbetaling in aandelen of in contanten.


De eigenvermogenspositie (shareholders’ funds) groeide tot  4.6 miljard euro van 3,9 miljard euro, beduidend hoger dan de verwachte 4,3 miljard euro. Delta Lloyd wijt de toename van het eigen vermogen aan de waardestijging van de portefeuille van vastrentende waarden en goede overige beleggingsresultaten.


De wettelijke solvabiliteitsratio viel terug tot 178 procent van 197 procent aan het einde van het eerste kwartaal. Dat komt overeen met de laagste taxatie van analisten (gemiddelde: 186%). Delta Lloyd keert niet langer dividend uit als de solvabiliteitsratio daalt tot onder de vereiste range van 160%-175%. Volgens de verzekeraar is de oorzaak van de afname van de ratio de sterke daling van de ECB AAA curve (10-jaars niveau) met 75 basispunten. Delta Lloyd waardeert de verplichtingen op de balans aan de hand van de ECB AAA curve. Delta Lloyd voegt toe dat dankzij de stijgende aandelenmarkten de ratio op 31 juli weer was gestegen tot 185 procent.

 

Delta Lloyd heeft zich teruggetrokken uit Duitsland. De verzekeraar heeft vanwege het stoppen van de activiteiten bij de Oosterburen een voorziening genomen van 40 miljoen euro. Op 2 augustus verkocht Delta Lloyd Gries und Heissel Bankiers AG. De verkoop leverde een verlies op van 5,8 miljoen euro.

 

Delta Lloyd meldde tegelijkertijd met de cijfers dat Onno Verstegen toe treedt tot de Raad van Bestuur. Hij volgt Henk Raué op, die “de pensioengerechtigde leeftijd voor bestuurders” heeft bereikt. Verder gaat de verzekeraar de bedrijfsstructuur vereenvoudigen. Zo komen onder andere alle commerciële, marketing en verkoopactiviteiten evenals de verantwoordelijkheid voor merken als Delta Lloyd vanaf 1 januari 2011 in een nieuwe commerciële divisie te liggen. Verder wordt het aantal directeuren teruggebracht tot 32 van 52 en komt er een scheiding tussen de commercie en operationele bank- en verzekeringsactiviteiten. Door: Arne Petimezas, ABM Financial News.

 

Update: toegevoegd reorganisatie, nieuwe bestuurder.

Update 2: toegevoegd Duitsland.

Voor u geselecteerd uit de media:
Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
De Gouden Aankooptips! Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning