taxatie.hypotheek-actueel.nl
Financiële informatie, links en rekenmodules
donderdag 30 mei 2024

Duitse rechter: onjuiste opgave is nog geen verzwijging

Een Duitse verzekeraar heeft bij het gerechtshof in Hamm bakzeil moeten halen in een zaak tegen een in coassurantie verzekerd bedrijf. De rechter acht het niet voldoen aan aanvullende eisen plus een onjuiste opgave bij het aangaan van de verzekering onvoldoende grond voor het afwijzen van een schade. Die was met ruim € 100 mln aanzienlijk.

De brandschade was in coassurantie gedekt bij leidend verzekeraar RSA 45% en drie andere maatschappijen, te weten Chartis 25%, Allianz 20% en Helvetia 10%. Drie verzekeraars betaalden hun deel, maar Chartis wees de schade af. Aan een voorwaarde van Chartis ten aanzien van de fabrieksinrichting was niet voldaan. Volgens de rechter heeft Chartis het bedrijf onvoldoende gewezen op het belang van die voorwaarde en was die clausule ook niet opgenomen in de door de leidende verzekeraar afgegeven polis.

Tevens is volgens de verzekeraar verzuimd melding te maken van andere bedrijvigheid rond de fabriek: de brand ontstond na een ontploffing in een nabijgelegen chemiefabriek. De onjuiste opgave op een vragenformulier van een makelaar is onvoldoende om van verzwijging te kunnen spreken, zo stelt de rechter. Daarvoor is het noodzakelijk dat de vragen door de verzekeraar rechtstreeks aan de verzekeringnemer zijn gesteld. Dat laatste zal het acceptatieproces bij industriële verzekeringen structureel veranderen, zo verwachten experts.

Voor u geselecteerd uit de media:
Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
De Gouden Aankooptips! Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning