taxatie.hypotheek-actueel.nl
Financiële informatie, links en rekenmodules
donderdag 30 mei 2024

Uitblijven taxatie pand kan tussenpersoon veel geld kosten

Als een polishouder vraagt om taxatie door de verzekeraar van een in dekking te nemen onroerende zaak en die taxatie blijft uit, kan dat de betrokken assurantietussenpersoon veel geld kosten. Dat heeft SAA Rombouts & Drechtstad onlangs ondervonden voor de rechtbank.

Volgens de rechtbank in Dordrecht (LJN BM3579) heeft de tussenpersoon zijn zorgplicht verzuimd. Het assurantiekantoor moet om die reden (voor de helft) opdraaien voor de brandschade aan onderverzekerde panden.

Die panden kocht vastgoedbedrijf Prisma Holding in 2007 aan en verzocht toen SAA Drechtstad de panden in dekking te laten nemen. Prisma gaf een verzekerd bedrag van € 1,6 mln op, maar voegde eraan toe "het op prijs stellen als de maatschappij zelf ook een taxatie op de panden zou willen doen". Die taxatie bleef uit. Drie maanden later ontstond brandschade en schatte expert EMN de verzekerde som op € 2,1 mln. Verzekeraar Reaal keerde vervolgens maar 60% van de schade uit.

De rechter vindt dat Prisma zijn tussenpersoon daar terecht voor aansprakelijk stelt. De zorgplicht van een assurantietussenpersoon "vergt een actieve en voortdurende bemoeienis met alle tot zijn portefeuille behorende verzekeringen". Hij voegt daaraan toe dat hij "in ieder geval niet stil mag blijven zitten ingeval hij kennis neemt van feiten die meebrengen dat door hem beheerde polissen aanpassingen behoeven".

De rechtbank laat meewegen dat Prisma "een professionele belegger in onroerend goed" is, die "wordt geacht bekend te zijn met de gevolgen van onderverzekering". De schade door onderverzekering moet om die reden worden gedeeld.

Voor u geselecteerd uit de media:
Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
De Gouden Aankooptips! Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning